Referat af CC Krank’s kvartalsmøde onsdag den 28. januar 2009 kl. 17:30 på Pilegården

 

Deltagere:

Formanden  ”Basso”

Webmasteren  ”Ullrich”

Næstformand  ”Lance”

Nyeste medlem ”Egerlund”

 

Afbud:

Kassereren havde meldt afbud

 

Dagens ret:

Dagens ret på Pilegården var denne dag hakkebøffer med sovs og kartofler (uhm).

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en ny periode (Formanden går ud fra at alle er på genvalg på deres nuværende poster)
  3. Formandens årsberetning
  4. Gennemgang af cykelklubbens økonomi
  5. Gennemgang af cykelklubbens vedtægter
  6. Cykelklubbens tourkalender for 2009
  7. Forslag til cykelture i 2009
  8. Forslag til andre arrangementer ud over cykelturene
  9. Eventuelt

 

Pkt. 1:

Mogens blev vist nok valgt som ordstyrer, Kenneth som referent, men der herskede begrænset anarki, således at der til tider blev talt i munden på hinanden, mens det ny medlem måbende så til fra ”sidelinjen”.

 

Pkt. 2:

Generalforsamlingen besluttede at lave en bestyrelsesrokade, således at det nye medlem Ove ”Egerlund” blev valgt til kasserer og Peter Cykelring blev valgt som revisor. Generalforsamlingen håber at Peter modtager valget. I så fald, skal kassen/formuen overdrages via Kenneth til den ny kasserer.

Den ny kasserer modtog valget med begejstring og udtaler, at han vil reformere embedet evt. ved oprettelse af en bankbog som kan benyttes via netbank.

 

Pkt. 3:

Formanden gav udtryk for sin altid positive holdning og ikke mindst glæde over de mange gode cykelture og arrangementer, som har været i det forgangne år.

 

Det var endnu et år med glade minder fra omegnen omkring København, og det har været både et spændende og et sjovt år i CC Krank’s historie.

 

Fremtiden byder på en fotosession i nær fremtid, hvor vi skal have foreviget vore nye klubtrøjer, som vi langt om længe har fået anskaffet os.

 

Formanden har også tanker om, at arrangere ture længere væk fra Storkøbenhavn, og nævner her bl.a. en tur til Nyrup Herregård (Kenneth’s nye sommerhus) nær ved Nykøbing Sjælland.

 

Formanden afsluttede med en tak til alle klubben trofaste venner: Søren Web, Biavleren og hans søde hustru, Taxajørgen og kær’ste, Torben og Birgit (og hunden Olga) med mange flere.

 

Pkt. 4:

Da kassereren  har meldt afbud, kan der ikke foretages gennemgang af regnskabet.

Det drøftes om vi skal betale udgifter til trøjer fra fælleskassen. Det besluttes, at kassen betaler, hvis der er penge til det.

 

Pkt. 5:

Det besluttes, at der er behov for ændringer af klubbens vedtægter. Alle ændringer fremgår af reviderede vedtægter, som kan ses på hjemmesiden.

 

Pkt. 6:

Formanden udarbejder en tourkalender for 2009. Tourkalenderen vil fremgå af hjemmesiden.

 

Pkt. 7:

Følgende forslag blev luftet:

 

Pkt. 8:

Kulturelle arrangementer:

 

Eventuelt

Ingen punkter

 

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.

 

Til Forsiden                                                                                                                            Til Mødereferater