Referat fra CCKranks generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik Andersen

Kenneth I. (Næstformand)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af bestyrelse
 3. Gennemgang af klubbens vedtægter
 4. Økonomi
 5. Sæsonnen 2012
  1. Tourkalender
  2. Andre arrangementer
 6. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent: Mogens vælges også i år som dirigent.

Ad 2) Valg af Bestyrelse:

Webmaster, formand og næstformand genvælges. Henrik udnævnes officielt til Soigneur og Teknisk direktør.

Ad 3) Gennemgang af klubbens vedtægter:

Det besluttes, at Kenneth opdaterer CC Kranks vedtægter indenfor 4. uger.

Ad 4) Økonomi:

Formuen = 4.093 kr. i kontanter. Mogens har et tilgodehavende vedr. hjemmesiden + tidligere udbyder, men han skylder kontingent fra før nedlæggelse af kassen.

Kenneth har et tilgodehavende på 600 kr. men har også et hængeparti i f t kontingent.

Det besluttes, at vi "trækker en streg i sandet". D.v.s. fra d.d. er der ingen tilgodehavender og ingen gæld. Formuen skal fremover benyttes til betaling for hjemmesiden (ca. 45 kr. årligt). På næste generalforsamling tager vi stilling til, hvorledes medlemmerne skal bidrage fremover. Gamle medlemmer, som ikke officielt har meldt sig ud, betragtes som hvilende medlemmer.

Ad 5) Sæsonnen 2012

  1. Tourkalender
  2. Andre arrangementer

Formanden forelægger tourkalenderen for 2012. Formanden foreslår flere ture . Der er åbent for gæsteoptræden også i det kommende cykelår.

Af andre arrangementer nævner formanden følgende muligheder: Danmarks akvarium (Den Blå Planet) når det åbnes, Brede og Zoologisk museum.

Ad 6: Eventuelt:

Henrik sørger for indkøb af førstehjælpsgrej og gule sikkerhedsveste

Mogens opfordrer medlemmerne til at anvende cykelhjelme. Her er der noget uenighed. Det bliver bl.a. pointeret, at det er et indgreb i den personlige frihed (og måske omfattet af internationale konventioner og menneskerettigheder), hvis der indføres tvang!

Formanden indskærper, at cykeltrøjer bør anvende oftere.

Dirigenten afslutter mødet, med tak for den gode ro og orden.

/Kenneth

Til Forsiden                                                                                        Til Møder