Referat fra CCKranks generalforsamling torsdag den 14. februar 2013

Tid: Kl. 18:00

Sted: Restaurant Den Gyldne Okse (Vanløse)

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik Andersen (Soigneur og Teknisk direktør)

Kenneth I. (Næstformand)
Per Jørgensen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Optagelse af nyt medlem i cykelklubben
  3. Formandens beretning
  4. Valg af bestyrelse
  5. Tourkalender 2013
  6. Kulturelle arrangementer i 2013
  7. Gennemgang af klubbens vedtægter og evt. ændringer
  8. Økonomi
  9. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Mogens vælges som dirigent. Det konstateres, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt med mindst 14 dages varsel ved mail til hvert enkelt medlem.

Ad 2) Optagelse af nyt medlem i cykelklubben

Per Jørgensen, som hidtil har været en flittig gæst på klubbens cykelture og kulturelle arrangementer, har ytret ønske om at blive permanent medlem af CCKrank, selvom han kommer fra udkantsdanmark, nærmere bestemt Roskilde og omegn. Der var enstemmighed om valget af det nye medlem. Det blev et JA, med kommentaren "Vi må jo tage hvad vi kan få".

Der var voldsom debat om pågældendes egnethed og om korrekt politisk overbevisning, men alle uformelle som formelle kriterier blev bestået (dog kun med nød og næppe).

Pgl. blev konkret udspurgt om holdning til cykelhjelme og her var han holdningsløs.

Eventuel prøvetid blev debatteret, men grundet mange gæsteoptræden’er blev pgl. optaget som medlem uden forudgående prøvetid.

Det nye medlems rolle i cykelklubben blev drøftet, og der var mange gode forslag såsom reservefotograf eller evt. soigneurassistent.

Ad 3) Formandens beretning

Idet næstformanden Kenneth valgte at "træde ned fra stigen", har det været et forfriskende indslag med vort netop valgte nye medlem Per J. på gæsteoptræden’er, hvor han var en god erstatning for næstformanden.

Klubben har i årets løb gennemført nogle fantastiske ture:

Det har været endnu et godt cykelår, hvor formanden med glæde mindes den dejlige Kronborg sejltur over Sundet samt et nyt bekendtskab Bjergtrolden, som Per introducerede til klubben.

Det er formandens klare opfattelse, at det nye cykelår dog kan gøres endnu bedre.

Cykelsæsonen opstartes primo april 2013.

Ad 4) Valg af bestyrelse

Formanden og næstformand genvælges – uden modkandidater.

Webmaster og 1. fotograf genvælges – uden modkandidater.

1. soigneur genvælges.

Soigneurassistent og reservefotograf vælges foreløbig for en periode på 1 år.

Peter og Ove er registrerede som hvilende medlemmer.

Ad 5) Tourkalender 2013

Formanden præsenterer den spændende tourplan for 2013.

Tourkalenderen vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside med rutekort.

Formanden proklamerer, at tour referater fremover erstattes med en kort beskrivelse af touren med angivelse af veje, km antal, "genveje" m.v.

Ad 6: Kulturelle arrangementer i 2013

Formanden ønsker at fortsætte gode traditioner med kulturelle arrangementer.

Der arbejdes p.t. med følgende muligheder:

Andre alternative muligheder:

Det kan også overvejes, om klubben skal på sejltur i Roskilde Fjord (i egen båd) som et sommerarrangement. Webmasteren er dog noget betænkelig her, da han er offer for søsyge (og muligvis andre mere smitsomme lidelser).

Ad 7: Gennemgang af klubbens vedtægter og evt. ændringer

Formanden uddeler forældede vedtægter og de samme forældede vedtægter ligger på klubbens hjemmeside. Det er temmelig uheldigt at formanden ikke er i besiddelse af de reviderede vedtægter, ajourført umiddelbart efter sidste års generalforsamling, som var sendt til ham pr. mail fra næstformanden til godkendelse og videresendelse til webmasteren.

Formanden lover at kigge efter de reviderede vedtægter i han Outlook Indbakke og tilrette, således at vedtægterne bliver opdaterede i forholdt til de nugældende forhold.

Ad 8: Økonomi:

Kontingent vil ikke blive genindført, men det foreslås at der indføres indbetaling af et éngangsbeløb på 300 kr. med henblik på at have midler til rådighed til anvendelse bl.a. til betaling af klubbens domæne p.t. 45 kr. årligt, men også til andre gode formål. Per overvejes som mulig kasserer.

Dette forslag har ikke været indsendt rettidigt, men er opstået på generalforsamlingen (i formanden forvirrede og temmelig bare hoved).

Helt extraordinært besluttes det enstemmigt, at udnævte Per her og nu til kasserer (det var så den tredje titel på en aften). Alle klubben aktive medlemmer skal indbetale 300 kr. til Pers konto (forhåbentlig da ikke i Roskilde Bank?). Per sender en mail til alle aktive medlemmer, med oplysning om konto.

Der indføres vetoret i f. m. anvendelse af kassebeholdningen.

Ad 9: Eventuelt.

Formanden vil finde noget nyt tøj – Evt. træningstøj som skal være ens og anvendes som klubdragt.

Mogens havde også tænkt på tøj – inspireret fra et besøg på Tøjhusmuseet.

Soigneur Henrik har et hængeparti i f t anskaffelse af sikkerhedsveste fra sidste års generalforsamling.
Det vil han meget gerne rette op på, og vil i nærmeste fremtid komme med forslag til dette.

Det nye medlem oplyser, at hans mailadresse er: pernj4@hotmail.com.

Dirigenten afslutter mødet, med tak for den forholdsvis gode ro og orden.

/Kenneth

Til Forsiden                                                                                                          Til Møder