Referat fra CCKranks generalforsamling onsdag den 29. januar 2014

Tid: Kl. 18:00

Sted: Il Padrino, Jernbane Alle 44 (i gemakkerne under Vanløse Bio).  

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster og 1.fotograf)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur)

Per B. J. (kasserer og backup)
Kenneth I. (Næstformand)


 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Cykelturene i 2014
  5. Klubbens økonomi
  6. Opfølgning på generalforsamling 2013
  7. Klubbens vedtægter
  8. Kulturelle arrangementer i 2014 
  9. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent

Mogens vælges igen i år som dirigent. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

Ad 2) Valg af bestyrelse

Formanden genvælges af hele bestyrelsen (også af webmasteren!) og formanden modtager valget med begejstring.

Alle øvrige medlemmer genvælges, i samme roller som det forgangne år.


ad 3) Formandens beretning

Formanden starter med, at have fokus på det forgangne år. Han hæver sin spæde stemme og bekendtgører, at 2013 var cykelklubbens hidtil bedste sæson gennem tiderne, bl.a. målt i forhold til gennemførelse af antallet af cykelture.  Det blev til i alt 14 cykelture, fire mere end året før.

Det har haft stor betydning, at vi sidste år fik et nyt (og i virkeligheden temmelig gammelt) medlem i klubben Per ”Bjergtrold” Jørgensen. 
Samtidig var klubben ekstremt heldige med vejret – Selv den første lørdag i april var der høj sol og 10-12 graders varme.

Formanden gennemgik nostalgisk (med lettere tårevædede øjne) diverse cykelture i 2013:

2 Roskildeture og 2 x Herslev #ØL og en koncert på Bjergtrolden #ØL

Maglesø med den største stigning nogensinde – Med traktørsted på toppen #ØL

Odsherred turen med besøg på Højby Kro #ØL

O.S.V.

Også statistisk har det været en formidabel sæson. Der er i alt blevet cyklet 371 km. Gennemsnit pr. cykeltur lå på 25 km.

Højeste max hastighed på 58,8 km. i timen blev en rekord sat på bakken ned til Stenstrup (også kaldet Stiernstrup) på Odsherredturen.

Den længste tur blev gennemført med en cykeltur i Hillerød og omegn på 36,9 km. 

Vores soigneur oplyser, at der ikke har været punkteringer bortset fra én.  Det var en punktering, som blev opdaget på Skovlyst #ØL. Denne punktering var imidlertid kærkommen, da alle måtte trække cyklen gennem Henriks barndomskvarter til stationen. Dels var det udmærket med en spadseretur efter besøget på Skovlyst #ØL og dels blev vi guidet til stationen (og gennem Henriks barndoms/ungdomserindringer fra kvarteret). 

Henrik efterlyser en opsummering af kroer, restauranter og andre spisesteder #ØL fra formanden. Henrik blev – kærligt men bestemt – gjort opmærksom på, at det var en cykelklub!!!

Webmasteren kom her vores soigneur til undsætning med en bemærkning om, at det rigtig nok var en cykelklub – men at det er vigtigt med logistikken.

Formanden beretning godkendes.


Ad 4) Cykelturene i 2014

I sæsonen er der planlagt 18 cykelture. Formanden (Van Gogh) disker op med en vifte af spændende ture på paletten.

Den første cykeltur på Køge egnen er inkluderet et besøg på Bryghuset Braunstein #ØL

Der er også en del nye cykelture på programmet (eller på Van Goghs pallette).

Formanden nævner i flæng et udvalg af nye ture:

·        Arresø (med kæmpe bakker ØV)

·        Kalundborg med besøg hos Mogens plejeforældre

·        Gavnø med besøg på Slotsbryggeriet #ØL

·        St. Heddinge

·        Halsnæs med besøg på Bryggeri Halsnæs #ØL

·        O.S.V.

Alt fremgår af tourkalenderen, som kommer til at ligge på hjemmesiden.

Det gælder selvfølgelig også for traditionsture, såsom Skovlyst, Bakketuren, ture med indlagte pauser på ”klubbens bænke” #ØL o.s.v.

Formanden glæder sig til den kommende sæson, men advarer her om at cykelture bliver længere, hårdere og mere krævende (uha). Den ny sæson byder nemlig på cykelture, som på hverdagsture ligger på ca. 25 km. og 30 km. på weekendture(kan løbe op i 40 km med diverse af formandens ”genveje”!).

Alle medlemmer udtrykker begejstring (også webmasteren!) over formandens høje ambitionsniveau, og alle ser frem til en ny og begivenhedsrig sæson.

Ad 5) Klubbens økonomi

Kassereren (Stein Bagger højre hånd) oplyser, at alle har indbetalt de aftalte 300 kr. til den udmeldte bankkonto. D.v.s. i alt 1.500 kr. Kassebeholdningen er dog kun på 1.455,40 kr., idet der er betalt for klubben website. Klubbens beholdning er allerede forrentet med det formidable beløb på 40 øre.  Der foreligger en fint elektronisk regnskab (på kassererens smartphone), som godkendes af klubbens medlemmer.

Vores soigneur oplyser, at der er behov for indkøb af nye lappegrejer, idet ”limen er størknet”.  Der gives tilsagn til indkøb af nye lappegrejer, Vores soigneur gør sig stadig overvejelser om indkøb af gule/orange sikkerhedsveste.


Ad 6: Opfølgning på generalforsamling 2013

På sidste års generalforsamling talte formanden om indkøb af ens træningsdragter el. lign.

Har endnu ikke fundet noget egnet. Webmasteren foreslår cykelhjelme med logo. Endnu engang diskuteres behovet for cykelhjelme, som munder ud i følgende hensigtserklæring:

Brug af cykelhjelm er et individuelt valg, men der er enighed om at hver især nøje bør overveje indkøb og brug af cykelhjelm af hensyn til sikkerheden på veje og cykelstier.

Vi har tidligere talt om, at den billedfremvisning som findes på vores hjemmeside er uhensigtsmæssig. Webmasteren vil undersøge, om der kan anvendes en bedre løsning.


Ad 7: Klubbens vedtægter

Klubvedtægter gennemgået og revideres, således at de er up to date. De redigerede vedtægter lægges på hjemmesiden, når de er tilrettede af næstformanden og godkendt af formanden.

Bl.a. besluttes det at der skal indbetales et årligt beløb på 300 kr. for medlemskab af klubben evt. med henblik på et årligt arrangement – betalt (så vidt muligt) af klubkassen.


Ad 8: Kulturelle arrangementer i 2014

Vi mangler en opfølgning på vores besøg sidste år på Kronborg, idet vi ikke fik set alt. En Kronborg tur -version 2- kunne foregå ultimo marts 2014. Dette besøg skal afsluttes med spisning på den svenske færge Aurora #ØL og evt. også besøg på Søfartsmuseet (hvis vi orker det).

Helsingør kunne også byde på en guidet tur i Helsingør med Jørgens (yndige) kusine, som byguide og indbygger i den gamle stad. Jørgen undersøger mulighederne.

Kassereren (eller rettere hans bror – kaptajnen) har også et tilbud, om sejlads på Roskilde fjord.


Ad 9: Eventuelt
.

Det overvejes om vi i den kommende sæson skal vælge, at medtage biler på nogle af cykelturene – primært for at spare tid. 2 af klubbens medlemmer har cykelaggregater, således at vi kan fragte alle cykler. Det må aftales forinden. 

Dirigenten afslutter mødet med tak fordi generalforsamlingen foregik med god ro og orden.

 

/Febr.2014 - Kenneth

 

Til Forsiden                                                                                                          Til Møder