Referat fra CCKranks generalforsamling onsdag den 3. februar 2016

Tid: Kl. 18:00

Sted: Restaurant Den Gyldne Okse, Vanløse

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur)

Per B. J. (kasserer)
Kenneth I. (Næstformand)


 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Redigering af klubbens vedtægter
  6. Cykelture i 2016
  7. Hamborgturen
  8. Kulturelle arrangementer
  9. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent

Formanden bryder traditionerne og i bedste diktatoriske stil vælger han sig selv som dirigent. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. klubbens regler. Der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen. Klubbens medlemmer er også i år mødt talstærkt frem, måske p.g.a. den gode mad på Den Gyldne Okse.

 

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Da det konstateres, at alle varetager sine opgave udmærket besluttes det, at bestyrelsen fortsætter uændret. Der bliver altså heller ikke i år kampvalg. Alle virker glade og tilfredse med hinanden bl.a. nævnet kassererens indsats som har forøget klubbens kassebeholdning.

 

ad 3) Formandens beretning

Formanden er glad for at meddele at det er klubbens jubilæumsår, idet klubben kan fejre 10 års jubilæum. Det er fantastisk at klubben har holdt fanen højt i 10 år. Vi har hen ad vejen måtte sige farvel til tidligere medlemmer og har sagt velkommen til nye medlemmer. Det har været spændende, hyggeligt og sjovt og formanden glæder sig til klubbens næste 10 år, ikke mindst den sæson vi går ind i, hvor vi løbende skal fejre jubilæet bl.a. med en tysklandstur i foråret.
Herudover mener formanden at det forgangne år har været et godt cykelår for klubbe.

(Formanden beretning afbrydes i nogle minutter, da webmasteren vælger at hælde salt i sin kaffe)

Formandens beretning godkendes på trods af sammenligning med dronnings nytårstale.

 

Ad 4) Klubbens økonomi

Kassereren forelægger klubbens regnskab. Kassereren kan oplyse, at der ingen restancer er i forhold til kontingenter for 2015 og helt usædvanligt er alle kontingenter allerede indbetalt for 2016 bortset 1 medlemskontingent (kapitalisten fra Fårevejle/Hvidkildevej).

Kassereren kan konstatere at det har været et elendigt år forrentningmæssigt, men at klubben står med en fin kassebeholdning på knap 6.000 kr. og er således godt rustet til fremtiden. Alt i alt har klubben en sund økonomi.

Der vil derfor heller ikke i år blive foretaget revision (trods forslag om, at Erling skulle hentes ind som revisor).

Regnskabet godkendes.


ad 5) Redigering af klubbens vedtægter

Formanden ønsker følgende ændringer i klubbens vedtægter:

·         Cykelture gennemføres hvis der møder minimum 3 deltagere, heraf skal mindst 2 være klubmedlemmer.

·         Cykelcomputer erstattes af GPS

·         3/5 del af generalforsamlingen skal være enige ved gennemførelse af ændringer til vedtægterne

·         Som gyldig rejsehjemmel skal klippekort ændres til rejsekort.

·         Indkaldelse til generalforsamling skal ske senest 3 uger før den finder sted og forslag skal indsendes senest 14 dage inden den finder sted.

Alle ændringer vedtages enstemmigt og indskrives ved førstkommende lejlighed i klubbens vedtægter.


 

 

Ad 6: Cykelture i 2016

I anledning af klubbens jubilæumsår vil sæsonnens ture blive arrangeret med tanke herpå. Formanden har planer om cykelture til bryghuse (skål og tillykke med jubilæet), spændende spisesteder kendte som ukendte (skål og tillykke med jubilæet) og til en vingård ((skål og tillykke med jubilæet).

Formanden udleverer en forslagsliste med meget varierende arrangementer, med flere ture i Odsherred. Formanden planlægger i år flere lørdagsture end weekendture.

Første tur bliver den 2. april 2016 Tour de Sjælsø på ca. 20 km. - måske med et par af formandens såkaldte genveje.

Fremover bliver der kun lagt én til to planlagte ture på hjemmesiden, således at vi undgår for mange rettelser. Det giver samtidig større handlefrihed for formanden. Rutekort udsendes pr. mail.

(Formanden rejser sig herefter for at gå. Nåh nej, det var bare krampe i benet)

 

Ad 7: Hamborgturen

Formanden anbefaler at næstformanden udarbejder med et oplæg til klubbens jubilæumstur til Tyskland.

Der er enighed om, at der skal tages hensyn til klubmedlemmernes høje gennemsnitsalder i forhold til bekvemmeligheder ved indkvartering og transport. Det vil sige, at det skal være hotel og fly eller togtransport. 

Foreløbigt planlægges turen til at gennemføres den 27. maj til den 29. maj 2016.

 

Ad 8: Kulturelle arrangementer

Der er mange gode forslag kulturelle arrangementer, bl.a. besøg på Rosenborg Slot i aftendæmringen, rundvisning på Christiansborg (med særligt visit hos Pia K.) samt en vandretur i Københavns med Allan Mylius (FOF eller AOF ?).


Ad 9: Eventuelt
.

Medlemmerne taler om den store gallamiddag i anledning af klubbens 10 års jubilæum.

Vi drøfter om denne middag skal gennemføres i forbindelse med tysklandsturen. Det kan evt. være for klubbens regning.

Vi har gennemført 10 ud af 19 planlagte cykelture i 2015. Flot i betragtning af det dårlige sommervejr, med over 50 % gennemførelser.

Vi håber vejrguderne er med os i det herrens år 2016.

Traditionen tro snakkes der om cykelhjelme og i år også skridtbeskyttere, men der kan heldigvis da ikke besluttes noget under punktet eventuelt.

Da samtalen bliver mere hyggelig med emner som årets ølnyhed og julefrokosten overforbrug af snaps, vælger formanden at lukke generalforsamlingen 2016 med en konstatering af at den også i år er gennemført i god ro og orden.

Til Forsiden                                                                                                         Til Møder