Referat fra CCKranks generalforsamling den 18. februar 2017

Tid: Kl. 17:00

Sted: Hansens Familiehave, Frederiksberg

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur)

Per B. J. (kasserer)
Kenneth I. (Næstformand)


 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Cykelture i 2017
  6. Kulturelle arrangementer
  7. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent

Traditionen tro vælges Mogens til aftenens dirigent, i forhåbning om en disciplineret debat.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. klubbens regler. Der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen godkendes.

Klubbens medlemmer er alle mødt op.

 

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Alle er på valg og alle bliver genvalgt.

ad 3) Formandens beretning

Formanden beretning leveres umiddelbart før snapsen serveres. Formanden beretter,  at jubilæumsåret ikke gik helt som forventet. Mange cykelture i foråret, blev aflyst, men der var også gode ture - Bl.a. Odsherred touren med frokost på Høve strand og kaffe og kage i Fårevejle hos Birthe (og kærsten  :-)). Årets top tour var dog Orø Touren, hvor vi var så heldige at opleve indian summer. Sæsonen afsluttedes med frokost på Bellis Kitchen.

Formanden forventer en tidlig start på 2017 sæsonen - dvs  allerede i april starter vi.

Formanden har nye  spændende tours på tegnebrædtet og håber på godt cykelvejr i den ny sæson.

Mogens efterlyser en tourplan på hjemmesiden.

 

Ad 4) Klubbens økonomi

Kassereren forelægger klubbens regnskab.

 

Kassereren kan brillere med en kassebeholdning på 2.447,87 kr. Der er desværre ingen renter, og derfor ingen uventede indtægter. 

Alle har indbetalt kontingentet på 300kr. inden generalforsamlingen. Året største udgift blev på 2.800 kr. til forplejning (middag betalt af klubben).

Formanden foreslår at ekstra-ordinære udgifter betales af klubben. Hvis det skal løbe rundt, er der behov for et større kontingent - og de besluttes at sætte kontingentet op til 400 kr. i den ny sæson.

Regnskabet godkendes.

Der bevilges pause til spisning samt øl og snaps. skål. 

Ad 5: Tourplan 2017

Første tour bliver Ringsted Touren primo april med besøg på Det lille Bryghus.

Formanden har planer om en ambitiøs sæson, dog ned en viden om, at vejret bestemmer.

Formanden fortæller levende om en kommende tour til Halsnæs, Hundested og Omegn.

Kaffe, æblekage og petit fure serveres.

Ad 6: Kulturelle arrangementer

 

Forslag til kulturelle arrangementer i den ny sæson:

Christiansborg

Braunstein bryggeriet, Køge - Fundt arrangement

Søfartsmuseet og Teknisk museum i Helsingør

Bunkeren i Ejby (planlagt som en kombineret kultur og cykeltour d. 18.3.2017)


Ad 7: Eventuelt
.

Gæster er fortsat velkomne til at deltage i klubbens arrangementer.

Maden ligger tungt i maverne, og der er ikke mere under eventuelt.

Dirigenten takker for god ro og orden, trods servering af øl og snaps under generalforsamlingen.

 

Til Forsiden                                                                                                              Til Møder