Referat fra CCKranks generalforsamling den 18. februar 2018

Tid: 17:00

Sted: Café Berg, Brønshøj

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur)

Per B. J. (kasserer)
Kenneth I. (Næstformand)


 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Cykelture i 2018
  6. Kulturelle arrangementer
  7. Eventuelt


Ad 1) Valg af dirigent

Mogens vælges også i år til aftenens dirigent.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. klubbens regler. Der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen godkendes.

Klubbens ærede medlemmer er mødt op med kampgejst og godt humør.

 

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Alle er på valg og alle bliver genvalgt. Formanden belæres om, at klubben anvender den gregorianske kalender (vist nok p.g.a. noget datoforvirring).

ad 3) Formandens beretning

Formanden beretter, at de store ambitioner for foregående sæson, desværre faldt til jorden p.g.a. det dårligste sommervejr i mands (og klubbens) minde. Aldrig har der  været så mange aflysninger, og derfor få cykelture.

Der har dog været lyspunkter. Turen til Sejerø var intet mindre end en kanon god oplevelse. Formanden mener, at den kommende sæson kun kan blive bedre end 2017 sæsonen.

 

Ad 4) Klubbens økonomi

Kassereren forelægger klubbens regnskab.

 

Kassereren kan brillere med en kassebeholdning på 2.447,87 kr. Der er desværre ingen renter, og derfor ingen uventede indtægter. 

Alle har indbetalt kontingentet på 300kr. inden generalforsamlingen. Året største udgift blev på 2.800 kr. til forplejning (middag betalt af klubben).

Formanden foreslår at ekstra-ordinære udgifter betales af klubben. Hvis det skal løbe rundt, er der behov for et større kontingent - og de besluttes at sætte kontingentet op til 400 kr. i den ny sæson.

Regnskabet godkendes.

Der bevilges pause til spisning samt øl og snaps. skål.


 

Ad 5: Tourplan 2018

Programmet for den ny sæson er lagt - bl.a. med en tour de Samsø.

Alle ruter er beskrevet, således at sygdom hos formanden ikke betyder, at touren aflyses. I sæson 2017 oplevede vi for første gang i klubbens historie, at en cykeltur blev gennemført på trods af, at formanden ikke deltog (men sikke en tur med regn og  kraftig modvind - tror fanden af formanden var syg :-))

Taktikken i år er, at Tourplanen fastholdes. D.v.s. hvis en cykeltur aflyses, er den tur passé.

Ringsted turen vil dog blive gennemført (hvilket skylden det indlagte besøg på bryggeriet).

Onsdagsture i tourplanen rykkes til tirsdage, dog med mulighed for gennemførelse i samme uge om torsdagen (af hensyn til deltagernes kalendre).

 

Ad 6: Kulturelle arrangementer

 

Forslag til kulturelle arrangementer i den ny sæson:

Christiansborg  (det aftales, at dette arrangement gennemføres i marts.

Der henvises til tidligere referater, hvor der er mange gode forslag.


Ad 7: Eventuelt
.

Der aftales ændringer til vedtægterne og da vi ikke bruger så mange penge af klubbens kasse, besluttes det at kontingentet nedsættes til 300 kr. årligt.

Da musikken efterhånden er blevet lidt høj på Café Berg afsluttes generalforsamlingen.

                                                                                                                                       

18. februar 2018

Referant
Kenneth "Lance" Ingemann
Næstformand

Til Forsiden                                                                                                                                  Til Møder