Referat fra CCKranks generalforsamling den 9. februar 2019

Sted: Hos Henrik i Nyrup

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster)
Jørgen J. (Formand)
Henrik A. (Soigneur)

Per B. J. (kasserer)
Kenneth I. (Næstformand)


 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Cykelture i 2019
  6. Kulturelle arrangementer
  7. Eventuelt


Efter en god gåtur ved Næsholm borgruin og lidt frokost (smørrebrød med øl og snaps) i hyggelige omgivelser hos Henrik, er deltagerne klar til generalforsamling.

Ad 1) Valg af dirigent

Da klubben har et kompetent og erfarent medlem ved navn Mogens Bjørn Lorentzen, vælges det ærede medlem til dirigent.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. klubbens regler. Der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingen.

Dagsordenen godkendes.

Alle medlemmer er mødt, på trods af afstanden til mødestedet. 

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Alle er på valg og alle bliver genvalgt.

Per udnævnes til reservefotograf for webmaster og fotograf Mogens.

Servicechefens rolle diskuteres. Det aftales, at der på alle ture skal medbringes følgende:

·         Plastikhandsker

·         Renseservietter

·         Plaster

·         Cykelpumpe

·         Lappegrej

Klubbens sognieur bevilges et mindre budget til indkøb af ovenstående. Det vil sige, at omkostninger til ovennævnte cykelgrej, betales af klubbens kasse.

Formanden vil gerne aflastes. Derfor træder næstformanden til, og overtager de kulturelle arrangementer i vintersæsonnen.

 

ad 3) Formandens beretning

Det har været et fantastisk cykelår vejrmæssigt. For første gang i klubbens historie, har vi været nødt til at aflyse ture i perioden 3/7 - 21/8 2018 på grund af varme. Vi startede cykelsæsonen tidligt, bl.a. med en tur til det lille bryggeri.

Der har været mange gode ture, bl.a. en uforglemmelig oplevelse på Tårbæk Kro (Danmarks svar på Fawlty Towers).

Så var der "hedeturen" eller 'en sommerdag i helvede' bl.a. med besøg i bjergene i Lille Schweiz (Ordrup) med øludskænkning hos Hans Erik og fruen. Tak til dem.

Furesøtouren (kun 3 deltagere), Bakketouren, Skovlyst og Odsherred 2 touren med 1 times ventetid i Holbæk og spisning på favoritstedet Lyngens Café og Minigolf samt afslutningsvis kage hos Birthe.

Seneste tour i sommervejr den 13.10.2019 var med besøg på Herslev Bryggeri.

Da 2 1/2 af medlemmerne bor i Odsherred, lægger formanden op til at den ny sæson skal indeholde flere cykelture i Odsherred og omegn.

Samtidig lægger formanden op til, at der bliver færre hverdagsture og flere cykelture i weekends.

Der bliver arrangeret 1 aftentur på hverdage, hver måned i perioden maj til august.

Det ny år vil selvfølgelig indeholde de traditionelle cykelture, bl.a. Bakketouren.

Formanden overvejer en særtour til Samsø, evt. med overnatning.

 

Ad 4) Klubbens økonomi

Kassereren Per J. forelægger klubbens regnskab.

Der forefindes en kassebeholdning på 1.250,67 kr. Kassereren kan uheldigvis ikke redegøre for de 67 øre.

Kassereren udleverer et farverigt regnskab indeholdende klubbens aktiver og passiver.

Det besluttes at fastholde kontingentet på 300 kr. årligt.

Hvis vi vælger at anvende biler i f m cykelture kan vi på disse ture beslutte, om klubben skal betale for benzin udgifterne.

Kassereren takkes for det gode arbejde og det kunstneriske regnskab.

Regnskabet godkendes. 


Ad 5: Tourplan 2019

Den ny tourplan udleveres. Der er allerede enkelte rettelser til denne tourplan.

Tourplanen godkendes.

Tourplanen kan findes på hjemmesiden.

 

Ad 6: Kulturelle arrangementer

Forslag til kulturelle arrangementer i den ny sæson:

ZOO bl.a. for at se Pandaerne

Nyvang

Sct. Hans Museet

Teknisk museum

Rockmuseet i Roskilde

Anneberg Psykiatisk museum samt Nationalmuseets udstilling her.

Første kulturelle arrangement bliver i marts 2019.


Ad 7: Eventuelt
.

Klubbens vedtægter bliver gennemgået, og der foretages enkelte rettelser.

Der er ingen emner under eventuelt.

                                                                                                                                       

Marts 2019

Referent
Kenneth "Lance" Ingemann
Næstformand

Til Forsiden                                                            Til Møder