Referat fra CCKranks generalforsamling den 8. februar 2020

Sted: Hos Kenneth i sommerhuset i Nyrup

Deltagere:

Ullrich alias Mogens L. (Webmaster)
Basso alias Jørgen J. (Formand)
Cipollini alias Henrik A. (Soigneur)

Froome alias Per B. J. (kasserer)
Lance alias Kenneth I. (Næstformand)


 
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af bestyrelse
  3. Formandens beretning
  4. Klubbens økonomi
  5. Cykelture i 2020
  6. Kulturelle arrangementer
  7. Eventuelt


Tre af klubbens medlemmer blev hentet ved Højby station kl. 11.19. Alle 5 var på Skærby Strand og gå en lille tur. Herefter fik vi dejligt smørrebrød med øl og snaps og nu er vi klar til årets generalforsamling, hvor Kenneth traditionen tro, er referent.

Ad 1) Valg af dirigent

Mogens bliver enstemmigt valgt til dirigent på baggrund at den store succes han har haft med hvervet alle tidligere år.

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt jf. klubbens regler. Der er indkommet ét enkelt forslag til generalforsamlingen fra Henrik.

Dagsordenen godkendes.

Alle medlemmer er mødt med godt humør og klar til "kamp". 

 Ad 2) Valg af bestyrelse

Alle er på valg og alle bliver genvalgt.

 

ad 3) Formandens beretning

Ved hurtig gennemgang af sæson 2019 konstaterer formanden, at sæson 2019 ikke har været en god sæson.

Grundet dårligt vejr og sygdom, kom vi først sent i gang med cykelture. Første cykeltur var 2. juni 2019. Det var en dejlig tour, men desværre "tabte" næstformanden luften. Cyklen kunne ikke lappes, trods stor indsats fra Webmasteren som skaffede lappegrej. Således måtte næstformanden gå tilbage (efter bilen) og mødtes med resten af holdet, da der var frokostpause.

Der har i sæsonen kun været kørt 5 ture ialt, heraf 2 aftenture (Bakketour og Tour de Skovlyst).

Vi gennemførte bl.a. Tour de Odsherred med afslutning hos Henrik og Tour de Asnæs (19 km) med afslutning på  Restaurant Bartolino i Asnæs Centret. Der gik hele 2 måneder mellem de to ture. Tour de Asnæs blev således årets sidste cykeltur den 27. oktober 2019 (som var meget sent i f t hvad vi plejer).

Alt i alt en sløj sæson i CC Krank, med dårligt vejr og for meget sygdom.

Det positive er, at det således kun kan blive bedre i den kommende sæson.

Det er også en succeshistorie, at klubben kører på 16. sæson. Det er fantastisk, at klubben har eksisteret så længe.

Det skyldes både de dejlige cykelture, men absolut også det sociale samvær. Det er altid hyggeligt med en god stemning. Det sætter formanden stor pris på.


Ad 4) Klubbens økonomi

Vores kasserer Per J. redegører for klubbens økonomi.

Heller ikke på den økonomiske side, har der heller ikke været de store bevægelser. Der er ikke sket meget i løb af året.

Alle har indbetalt deres kontingent. Klubben har haft nogle enkelte udlæg.

På nuværende tidspunkt er indestående på 2.134,82 kr.

Kassereren appellerer til, at udlæg ikke modregnes i kontingentet. Formålet er todelt: Dels giver det større gennemsigtighed og dels er det lettere at forelægge regnskabet, idet regnskabet svarer til kontoudskrift fra banken med denne ændring.

Alle bakker formanden op.  Hvis ét af medlemmerne har en fordring, skal der anmodes om betaling af udgiften, som udbetales efterfølgende (og ikke bliver modregnet i kontingentindbetalingen).

Da kassereren (grundet ovenstående) ikke kan fremvise et regnskab, aftales det at kassereren snarest muligt udsender mail med klubbens regnskab 2019,  samtidig med at der udsendes oplysning om den kommende kontingentindbetaling.

 

Ad 5: Cykelture i 2020

Formanden uddeler Tourplan for 2020. Der er sat datoer på Tourplanen, og 4 traditionsture. Der er cykelture i weekend´s med cykeltur hver 14. dag. Der er hverdagsture, således at der er en hverdagstur hver måned fra maj til august. Hverdagsture er sat til torsdage. Det ændres til onsdage, efter drøftelse blandt medlemmerne.
Lørdagsture kan ændres til søndagsture, eksempelvis ved vejrlig.

Ved dårligt vejr er der mulighed for at konvertere en Tour til et kulturelt arrangement.

Første cykeltur bliver lørdag den 4. april 2020 - Tour de Roskilde incl. besøg på Herslev Bryghus.

Forslag til sæsonens cykelture:

·        Tour de Mølleåen med spisning på Strandmøllekroen

·        Skovtårnet (NY)

·        Sporvejsmuseet

·        Tour de Roskilde med besøg i katakomberne

Der er også et stort behov for genbesøg på Tårbæk Kro (også kaldet Fawlty Towers :-)).

Der er således noget at arbejde videre med for formanden, så Tourplanen kan færdiggøres med angivelse af cykelture.

Henriks indsendte forslag drøftes, og følgende bliver besluttet og bliver indskrevet i klubbens vedtægter:
"Hvis 2 af klubbens medlemmer er enige om, at cykle en planlagt tur, hvor der ikke er flere end de 2 som kan deltage, kan der dispenseres for reglen om, at mindst 3 personer skal deltage."

Formanden udsender revideret Tourplan ud snarest muligt, og webmasteren sørger for at lægge den på hjemmesiden.


Ad 6: Kulturelle arrangementer

Også de kulturelle arrangementer har været ramt af sygdom. 

Vi har kun haft ét kulturelt arrangement på Nationalmuseet (Vikingeudstillingen).

Det aftales, at der fremover skal være mindst 2 kulturelle arrangementer i perioden Oktober - Marts.

Førstkommende kulturelle arrangement bliver den 7. marts 2020 på Rockmuseet, med efterfølgende spisning på Restaurant Røde Port Bistro , som også er et mikrobryggeriet (Musicon) med særdeles god øl. Næstformanden udsender mail om arrangementet.

 

 

Ad 7: Eventuelt.

Hansens Familiehave fjernes som spisested til julefrokosten, i klubbens vedtægter.
Selve julefrokosten fortsætter naturligvis som et traditionelt arrangement.

Næstformanden udsender  referat og reviderede vedtægter indenfor 3 uger. Webmasteren sørger for, at lægge referat og reviderede vedtægter på hjemmesiden.

Referenten afslutter mødet med en konstatering om, at formanden er "faldet til ro".

Alle har opført sig nogenlunde eksemplarisk.

Referenten takker for god ro og orden.

Det besluttes, at mad og kringle til dagens arrangement betales af klubben.

3 af klubbens 5 medlemmer afhentes af Flextrafik (handicaptransporten) kl. 19.10.

                                                                                                                              

Februar 2020

Referent
Lance
Næstformand

Til Forsiden                                                                                                           Til Møder