Referat fra CCKranks generalforsamling tirsdag den 25. januar 2011

 

Deltagere:

Mogens L. (Webmaster og Ulrik)
Jørgen J. (Formand og Basso)
Henrik Andersen (Nyt medlem)
Kenneth I. (Næstformand og Lance)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af nyt medlem i klubben
  3. Formandens beretning
  4. Valg af bestyrelse
  5. Afdelingens økonomi
  6. Forslag/ændringer af klubbens regelsæt
  7. Hjemmesiden
  8. Cykelsæsonen 2011 (Tourkalender)
  9. Ordet er frit
  10. Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent: Mogens vælges med stort flertal som dirigent.

Ad 2) Valg af nyt medlem: Henrik Andersen vælges (med bragende bifald) som nyt medlem.

Ad 3) Formandens beretning:

Vi havde et forrygende kulturelt arrangement til Rosenborg Slot.

Bitour’en var en succes trods kørsel af adskillige biveje og Skovlyst var en af årets traditionsture.

Generelt har det været en lidt sløv sæson.

Den ny sæson bliver klubbens officielle jubilæumsår, idet klubben fylder 5 år den 25. juni 2011. Den ny sæson bliver en "De’ja’vu" sæson, hvor vi vil forsøge at gentage nogle af de bedste ture gennem tiderne og der vil også blive tænkt i andre happenings p.g.a. jubilæumsåret.

Af nye ture kan nævnes Tour Nyrup og happenings er århundredets tenniskamp. Det bliver en spændende ny sæson.

Ad 4) Valg af bestyrelse:

Der er genvalg til formanden, næstformanden pg webmasteren. Nyt medlem Henrik er udnævnt til "sikkerhedsrepræsentant".

Ad 5) Afdelingens økonomi:

Fremover opererer klubben kun med udgifter til materialer og domænenavn. Kassen er nedlagt – der skal aftales en ny økonomisk konstruktion, som omfatter et minimum af økonomiske transaktioner!

Ad 6) Forslag/ændringer af klubbens regelsæt:

CC Kranks vedtægter skal tilrettes / ajourføres så det er i overensstemmelse med de reelle forhold og indbyrdes aftaler.

Ad 7) Hjemmesiden:

Formanden manger aflysninger fra seneste arrangementer til hjemmesiden (efterslæb).

Webmasteren vil lave en analyse af, hvor mange hits der har været på hjemmesiden, og han vil sørge for at der bliver taget en officielt billede af vores nye medlem til hjemmesiden.

Ad 8) Cykelsæsonen 2011 (Tourkalender):

Tourplan er uddelt – Der lægges efterfølgende kort på hjemmesiden.

Ad 9: Ordet er frit:

Der indkommer forslag til kulturelle arangementer, bl.a. Carlsberg visit i marts, Navermuseet og Teknisk museum i Helsingør i oktober.

Husk julefrokost ca. den 1. december!

Ad 10) Eventuelt:

Ikke noget relevant.

Dirigenten afslutter mødet, og konstaterer at stemningen har været god og at mødet er afhold i god ro og orden.

/Kenneth

Til Forsiden                                                                                                                   Til Møder