Referat af CC Krank’s kvartalsmøde tirsdag den 6.november 2007 på Pilegården/hos Berg

 

Deltagere:

Formand Basso

Webmaster Ulrich

Næstformand Lance

 

Kassereren udeblev uden afbud !

 

Dagens ret på Pilegården var denne dag hjerter i flødesovs.

En hjerteløs webmaster proklamerede, at han ikke spiser indmad, så mødedeltagerne så sig nødsaget til at flytte aktiviteterne til restaurant ”hos Berg”, hvor der blev bestilt 3 wienerschnitzel’er i stedet.

 

Dato for afholdelse af julefrokost i Hansen’s Gamle Familiehave

Det besluttedes at afholde julefrokosten så tidligt som muligt af hensyn til den travle december måned.

Julefrokosten afholdes således onsdag den 28. november 2007 – Alternativt onsdag den 5. december 2007.  

Da klubben forsøger at hverve medlemmer, vil Ove Eglund blive inviteret til julefrokosten.

 

Forslag til Arrangementer i Vinterperioden

For at vinteren ikke skal blive for lang, har formanden ønsket forslag til kulturelle arrangementer i vintersæsonen.

Der kom mange gode forslag – heraf kan nævnes:

 

 

Nye medlemmer i CC Krank

Som nævnt i pkt. 1 bliver Ove E. inviteret til julefrokost, og hvis han indvilger i at blive optaget som fuldgyldigt medlem, skal den siddende bestyrelse tilrettelægge optagelsesritualet.

 

Året der gik!

Den indeværende forgangne har været en blandet fornøjelse, hvad vejret angår.

I forsommeren var der en del aflysninger, men klubben kom godt igen i eftersommeren og det endte med, at vi alligevel fik gennemført de fleste planlagte ture, bortset fra Tour de København og Tour de Vestvolden.

Der var stor enighed om, at vi har haft nogle rigtig dejlige cykelture, hvor følgende highlights bør nævnes:

 

 

Vi er oprigtigt taknemmelige for al den gæstfrihed vi har mødt.

 

Eventuel

Ingen punkter.

 

Kvartalsmødet sluttede forholdsvis tidligt, og medlemmerne gik hver til sit med mange gode minder om den forgangne sæson.

  

Referent: Kenneth ”Lance” Ingemann

 

Til forsiden                                                                                                                                 Til Mødereferater