Referat fra kvartalsmøde på Pilegården tirsdag den 17.10.2006 i CC KRANK

 

Mødet blev indledt med, at Kenneth blev valgt til sekretær og Mogens som dirigent.

 

Pkt. 1. Betaling af kontingent for resten af sæsonen.

Kassererens forslag om at alle medlemmer betaler for resten af året, imødekommes. Foreløbigt regnskab blev fremvist – d.v.s. kassebeholdning fordelt på medlemmerne i forhold til deres indbetalinger. Dog kunne medlemmerne ikke se selve kontanterne, da kassereren af gode grunde ikke havde medbragt bankboksen, hvor kassebeholdningen er opbevaret.

 

Pkt. 2. Cykelsæsonen 2006.

Formanden gennemgik årets ture én for én for de øvrige 3 (forkalkede) medlemmer. Der har været mange højdepunkter og medlemmerne tænkte nostalgisk tilbage på mange gennemførte kilometre med store bakker, flotte solnedgange, gigantiske fugleklatter, god øl og meget mere. Der var stor tilfredshed med årets ture blandt samtlige medlemmer og alle syntes det var særdeles positivt, at der var blevet gennemført så mange ture, og at der trods alt kun har været 4 aflyste ture.

 

Pkt. 3. Planlægning af den sidste cykeltur 2006.

Det blev besluttet at den sidste tur afvikles søndag den 29. oktober 2006.  Turen går fra Farum til Hillerød bl.a. over Salpetermosen. Turen er tyvstjålet fra Teknik og Miljø i Frederiksborg Amt (hjemmesiden). Folder over turen blev udleveret.

 

Pkt. 4. Vinterarrangementer.

Der kom fra formanden forslag om, at der blev planlagt et månedligt arrangement i klubbens regi.

Følgende blev foreslået:

November 2006 – Øldrikning på Skovlyst

December 2006 – Julefrokost (muligvis med retter fra Ullrichs finere madlavningskøkken)

Januar 2007 – Den årlige generalforsamling

Februar 2007 Evt. besøg på Carlsberg Microbryggeri

 

Pkt. 5. Evt.

Mogens har via cykelvirtuosen Preben Nielsen fået skaffet en cykelhjelm af fremmed herkomst (italiensk) i farverne rød og blå til halv pris. Han har således købt en ”Poul Nyrup hjelm” og vi glæder os alle til at se Mogens med nyanskaffelsen på. Dog blev det understreget, at der kun må tages billeder af Mogens, når han har lagt hjelmen.

 

Det blev besluttet at købe cykeltrøjer, selvom de kan være dyre i anskaffelse (300-400 kr. stykket).

Samtidig blev udkast til nyt logo godkendt.

Der blev snakket om reklamer på trøjerne. Mogens undersøger om vi kan få TaxaQuick reklamer.

 

Formanden opfordrer alle medlemmer af klubben til hver især at komme med 3 forslag til cykelture til generalforsamlingen.

 

Følgende hensigtserklæring blev aftalt:

Cykelture på hverdage skal være på ca. 25 km.

Cykelture i weekender skal være på ca. 30 km.

 

Et hyggeligt arrangement på Pilegården, hvor dagens ret var efterårsbuffet, var herefter  slut.

 

Referent: Lance

 

Til forsiden                                                                                                                                                                       Til Mødereferater