Om CC Krank

 

De nuværende medlemmer af bestyrelsen havde under frokosten på arbejdet tit talt om at komme ud på nogle cykelture i det grønne. Vores første tur var den 29. juni 2005 og gik til Restaurant Skovlyst i Hareskoven. Resten af året fulgte turene Bagsværd Sø, Farum (ikke at forglemme genvejen over Kollekolle !), Bakken langs Mølleåen og sluttede af med Bastrup Sø med spisning på Ganløse kro. Ved den stiftende generalforsamling på Pilegården den 25. januar 2006 så klubben dagens lys. Navnet på klubben blev Krank og de grundlæggende ting for klubben blev vedtaget. Referatet kan ses her. Vores første tur i år var langs Københavns gamle befæstningsværker (Husum-Lyngby) derefter fulgte en skrap tur (Herslev - Roskilde).  

Al henvendelse til klubben, herunder tilmelding/afbud til Toure sendes til klubbens e-mailadresse: mail@cckrank.dk

Mogens Lorentzen

Webmaster

 

Til forsiden                                             Til info