Stiftende generalforsamling

Pilegården

Brønshøj den 25.januar 2006

STIKORDSREFERAT

Formand Jørgen Jensen

Næstformand Kenneth Ingemann

Kasserer Peter Ring

PR-mand Mogens Lorentzen (Webmaster)

Formandens årsberetning tiltrådt

Årsregnskab 2005 godkendt

Løbskalender godkendt

Aflysning af løb sker hvis der møder færre op en 3 ryttere, hvoraf de 2 skal være medlemmer.

En årlig tur skal gå til Skovlyst (tradition).

Kasserer kommer med oplæg til opbevarelse af kasse.

Indmeldelsesgebyr = 100 kr. (tilbagebetales ikke ved udmeldelse!) Alle har betalt.

Kontingent = 30 kr. mdl.

Gæster kan inviteres – Pris 25 kr. pr. tur.

Bødekasse: 5 kr. i bøde udløses ved sjove episoder, hvor mindst 3 medlemmer skal være enige om at udskrive en bøde.

Hjemmeside: Vores webmaster kommer med et oplæg til en hjemmeside indeholdende

løbskalenderen, evt. med mulighed for til/afmelding til ture.

Møder: Vi afholder møder kvartalsvis (januar, april, juli, oktober) primært på Pilegården

Digitalkamera: Der skal på turnus medbringes digitalkamera på vore ture.

Trøjer: Næstformanden kommer med oplæg til evt. indkøb af trøjer.


Tilbage til forsiden                                                                                                Tilbage til Mødereferater